Rejestracja telefoniczna:   +48 510 935 395,   +48 667 200 456

Test RT PCR - badanie PCR

Wymaz na koronawirusa - PCR test

CENA BADANIA
  • 350ZŁ Płatność bezgotówkowa (karta płatnicza lub blik).
CZAS WYKONANIA BADANIA
  • 24-32h od pobrania wymazu.
WYNIKI DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE ONLINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.KIDSCLINIC.PL WYNIKI BADAŃ DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W JĘZYKU ANGIELSKIM.
JAKI TEST WYKONUJEMY
  • Diagnostyka laboratoryjna COVID-19 polega na wykrywaniu materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 testami opartymi o metodę PCR-RT, z materiału pobranego z górnych lub dolnych dróg oddechowych. Pamiętać należy, iż wirus namnaża się stopniowo w czasie trwania choroby. największa obecność wirusa notowana jest od 3 do 5 dni od początku choroby, a najwyższa czułość testu to 7-14 dni od kontaktu z SARS-CoV-2.
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA
  • Na około 3 godziny przed badaniem zaleca się powstrzymać od przyjmowania płynów, jedzenia, leków i mycia zębów.
W JAKI SPOSÓB I KIEDY WYMAZ TRAFIA DO LABORATORIUM
  • Codziennie po godzinie 12:30 wymazy covid 19 odbiera kurier „Alab laboratoria” i bezpośrednio trafiają do Laboratorium genetycznego w Poznaniu.
  • Wymazy pobierane są przez pracowników spółki KidsClinic sc, próbki do badań trafiają do laboratoriów genetycznych „Alab-LABORATORIA” w Poznaniu przy ulicy Grudzieniec 4, Poznań.

Czym jest test PCR COVID?

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zmieniła całe nasze życie. Aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się choroby, należy przeprowadzać testy, które pozwolą zdiagnozować, a następnie odizolować zarażonych. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wykrywanie infekcji wirusowej wyłącznie metodą amplifikacji kwasu nukleinowego. Inaczej mówiąc, dopuszczone są jedynie teksty molekularne, do których zalicza się test RT PCR. W celu wykonania takiego badania należy pobrać próbkę materiału DNA do przeanalizowania. Współczesne metody laboratoryjne umożliwiają wyizolowanie z takiej próbki określonego materiału genetycznego wirusa lub bakterii, nawet jeśli występuje w bardzo małej ilości. Wykonanie takiej analizy pozwoli stwierdzić zakażenie lub jego brak u badanej osoby. Obecnie testy te okazują się najskuteczniejszą metodą wykrywania nowego rodzaju koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, dlatego właśnie one są jedynym oficjalnie rekomendowanym sposobem diagnostyki.

Ich koszt jest niższy niż straty, jakie byłyby spowodowane absencją, a jeśli wynik będzie negatywny, podmiot szybko wróci do normalnego działania i nie będzie skazany na przestój.

Czy badanie PCR jest dokładne?

Czytaj więcej

Obecnie w celu potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 stosuje się przede wszystkim dwa rodzaje testów PCR. Badanie przesiewowe FRANKD jest prostsze, szybsze i tańsze od RT PCR. Niestety, także mniej wiarygodne. Ujemny wynik testu nie wyklucza całkowicie możliwości zarażenia, natomiast dodatni wynik i tak należy potwierdzić robiąc pełny RT PCR test. Takie badanie charakteryzuje się znacznie większą czułością. Wykorzystuje się do niego tę samą próbkę, dlatego nie jest konieczne ponowne wymazywanie badanej osoby. W przypadku RT PCR wynik dodatni uznaje się za pewny, natomiast wciąż istnieje ryzyko fałszywie ujemnego wyniku. Liczbę tych ostatnich szacuje się nawet na 20% wszystkich negatywnych testów. Analizy wykazały, że wynika to z długości czasu, który upłynął od kontaktu z wirusem do pobrania wymazu. Najbardziej wiarygodne są badania wykonane w okolicy tygodnia po ekspozycji na koronawirusa. Innym powodem fałszywie ujemnego wyniku może być niewłaściwe pobranie wymazu. W takim wypadku, jeśli występują objawy wskazujące na zakażenie, należy skontaktować się z lekarzem.

Kiedy należy wykonać wymaz na koronawirusa?

Testy RT PCR należy wykonać w przypadku objawów wskazujących na zarażenie wirusem SARS-CoV-2. Zalicza się do nich przede wszystkim gorączkę, kaszel, duszność, osłabienie, bóle mięśni, gardła i głowy, a także nagłą utratę węchu lub smaku. W przypadku ich wystąpienia należy zgłosić się do lekarza, który ma obowiązek zlecić badanie PCR. Jednak w przypadku lekkich objawów, a także osób bezobjawowych, które miały kontakt z zakażonymi, często następuje jedynie skierowanie na kwarantannę. Niestety, zdarza się również, że taka decyzja nie zapada. W takiej sytuacji dobrze byłoby wykonać prywatny test PCR COVID, aby wykluczyć możliwość roznoszenia choroby i zarażania bliskich, znajomych oraz przypadkowych osób. Z badań komercyjnych mogą skorzystać wszyscy, którzy nie przebywają aktualnie na kwarantannie, a pozytywne wyniki zostają przekazane do sanepidu.

Test PCR koronawirus – przebieg badania

Wymaz na koronawirusa powinien odbyć się w godzinach przedpołudniowych. Osoba poddająca się badaniu, musi być na czczo lub nie przyjmować żadnych posiłków ani płynów w ciągu przynajmniej trzech godzin przed pobraniem wymazu. Nie należy również myć zębów ani używać innych środków odświeżających jamę ustną. Zaleca się jedynie przepłukanie jej przegotowaną wodą. Zabronione są także środki przyjmowane donosowo oraz tabletki na gardło. Testy wykonuje się w specjalnych namiotach, do których podjeżdża się samochodem. Osoby niezmotoryzowane mogą podejść pieszo. Samo badanie polega na pobraniu materiału genetycznego z gardła i nosa lub nosogardzielni, do czego używa się specjalnej wymazówki, przypominającej powiększoną pałeczkę do czyszczenia uszu. Całkowity czas testu, obejmujący wymaz i formalności, nie przekracza pięciu minut. Wynik zostaje podany najczęściej następnego dnia. Do tego czasu powinno przebywać się w izolacji, na wypadek zarażenia

Co zrobić w przypadku uzyskania dodatniego wyniku w teście PCR?

W takiej sytuacji przede wszystkim nie należy wychodzić z domu, o ile nie zachodzi konieczność uzyskania pomocy medycznej. Jeśli jest to możliwe, powinno się unikać kontaktu z innymi domownikami, którzy także muszą pozostawać w domu. Jeżeli jeszcze nie mieli robionych testów, prawdopodobnie zostaną skierowani na badania. Ponadto, należy skontaktować się z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz z lekarzem rodzinnym. Istotne jest także, by monitorować objawy. Jeśli będą się nasilać, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, który pomoże w podjęciu dalszych kroków. W czasie kwarantanny istotne jest dbanie o higienę osobistą oraz regularne sprzątanie i dezynfekowanie pomieszczeń. Dostawy niezbędnych do przeżycia produktów powinny odbywać się w sposób bezkontaktowy. Drzwi do mieszkania można otwierać dopiero po upewnieniu się, że nikogo nie ma w pobliżu. Do wszystkich zaleceń należy stosować się także w przypadku bezobjawowego przebiegu choroby. O innych szczegółach przebywania na kwarantannie zostaną Państwo poinformowani przez sanepid.

Zgodnie z procedurami laboratorium „Alab” w przypadku pozytywnego wyniku, powiadamia pracowników Inspektoriatu Sanitarnego, przekazując dane osobowe.

Wymazy pobierane są przez pracowników spółki KidsClinic sc, próbki do badań trafiają do laboratoriów genetycznych „Alab-LABORATORIA” w Poznaniu przy ulicy Grudzieniec 4, Poznań.

Informacje RODO